Vertrek uit Nederland

Heb je eenmaal de keuze gemaakt dan moet je heel wat ‘to do’ lijstjes afvinken voordat je kan vertrekken uit Nederland. Dit hoort er nu eenmaal bij. Los van de emotionele afwegingen en beslissingen komen er ook veel praktische zaken op je pad. 

De meest bekende vragen gaan over het eventueel uitschrijven bij je gemeente, onderhuur en verzekeringen. Onderwerpen die sowieso niet de populariteitsprijs krijgen.  

Voor het land waar je naartoe vertrekt moet je vaak in je thuisland nog een medische keuring ondergaan en heel veel papierzaken op orde brengen voor de visa aanvraag.   

Onze informatie proberen zo helder en bondig mogelijk te delen en en we proberen up-to-date te blijven. Maar we bieden geen rechtsgeldigheid. Wetgeving veranderd continue en veel instanties worstelen nog met wetgeving rondom wereldburgers die tijdelijk immigreren.  

Mocht je aanvullingen hebben of een onderwerp missen dan staan we hier voor open. Stuur je ons een email met je suggesties? 

Wat komt er op je af bij het vertrek naar het buitenland. En het lastige is dat de situatie per persoon en per gezin enorm verschilt. Het zijn afwegingen die je moet maken en er zit niet altijd logica in.  

We zien regelmatig dat bepaalde keuzes ook aangepast worden als men eenmaal in het buitenland verblijft. Door voortschrijdend inzicht of omdat je langer of korter weggaat dat verwacht.  

Hier een lijst van alle instanties waar je iets uit te zoeken en te regelen hebt (de PDF van deze lijst kun je onderaan downloaden).

 

 

1. Nederlandse overheid  

De Nederlandse overheid zelf geeft een checklist met zaken die je met hen moet regelen voor vertrek naar het buitenland. De belangrijkste wat ons betreft is de digiD app activeren en DigiD aanvragen. Ook het hebben van een geldig paspoort en rijbewijs staan op dit lijstje.  

 

Voro meer informatie:  https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/emigratie-verhuizen-naar-het-buitenland/checklist/checklist-emigreren 

 

2. Lokale overheid 

De afdeling burgerzaken regelt het eventueel uitschrijven bij de gemeente waar je ingeschrevenstaat. In de wet Basisregistratie Personen (brp en het ‘oude’ bevolkingsregister) staat dat als je meer dan 8 van de 12 maanden in het buitenland bent je verplicht bent om je uit te schrijven. Na uitschrijving geeft de gemeente een bewijs van uitschrijving (vraag er om, mocht het niet vanzelf worden gegeven). 

 

Goed te weten voor je afwegingen: 

 • Na uitschrijving uit de Basisregistratie Personen kan (afhankelijk van de situatie en plannen) het recht vervallen op zaken als bijvoorbeeld een uitkering, huursubsidie, kinderbijslag en nabestaandenuitkering (ANW). 

 • Daarnaast zijn er ook gevolgen voor de AOW (Algemene Ouderdomswet) en de lopende particuliere verzekeringen (zoals doorlopende reis, inboedel, opstal, aansprakelijkheid). 

 • Je verliest het Nederlanderschap. 

 • Uitschrijving uit de BRP betekent niet dat men geen Nederlander meer is, het Nederlandse paspoort blijft behouden, evenals het sofinummer/BSN. 

 • Als je uitgeschreven bent uit Nederland komt de ‘Schoolplicht’ voor  kinderen ook te vervallen en krijg je ook vragen van de leerplicht ambtenaar. 

 • De gemeente schrijft je automatisch ook uit bij andere instanties. 

 

Wat moet je regelen? 

 1. Je hebt geen post adres meer als je je uitschrijft. Dus moet je een nieuw post adres regelen. Veel mensen regelen een postadres bij familie of regelen een postbus adres. Officieel hoor je bij inschrijving op een ander adres in Nederland, dan behoort men op dat adres in principe wel daadwerkelijk te wonen en regelmatig te verblijven. 

 1. Zet het in je agenda 2 weken voor vertrek naar buitenland. Uitschijven kan tot 5 dagen voor het daadwerkelijke vertrek naar het buitenland. 

 1. Heb je contact met instanties over je vraagstukken en krijg je toezeggingen, vraag dan altijd om schriftelijke bevestiging daarvan. 

 

 
Wat als je andere keuzes maakt?  

Kies je ervoor naar het buitenland te gaan voor een langere periode dan 8 maanden zonder uitschrijving? Dan kan de gemeente je adresgegevens ‘in onderzoek’ plaatsen. Dan zien alle daartoe geautoriseerde overheidsinstanties dat de gemeente twijfelt aan de juistheid van je adresgegevens. In gevallen waarbij ze geen reactie ontvangen van degene die in onderzoek is geplaatst wordt de procedure “vertrek naar een onbekend adres” opgestart.  

Als je gegevens in de wet basisregistratie personen (opzettelijk) verkeerd staan dan riskeer je een geld boete.  

 

Wat gaat echt onhandig worden?  

Maar wat is dan het nadeel aan het niet hebben van een vaste verblijfplaats? Om bepaalde dingen aan te vragen moet je een woonadres op kunnen geven. Zonder woonadres kun je vaak geen verzekeringen en abbonomenten meer afsluiten. Ook het aanvragen van een nieuwe bankpas of een creditcard kan heel lastig, dan niet onmogelijk zijn. 

 

Causus 1: 

Pieter kreeg de kans voor zijn werk naar het buitenland te verhuizen. Zijn partner en twee kleine kinderen mochten volgen. Pieter zou een buitenlands inkomen gaan ontvangen. Zijn partner heeft een eigen bedrijf in Nederland. De kinderen zijn 5 en 7 jaar en gaan naar school.  

Ze kozen voor:  

 • Pieter schrijft zich uit in NL 

 • Partner niet i.v.m. eigen bedrijf en ziektekosten en belastingvoordelen. 

 • Partner besluit elke 8 maanden terug naar NL te komen voor zaken. De kinderen zijn niet uitgeschreven omdat ziektekosten in NL dan gewoon door blijven lopen. 

 • Niet uitschrijven uit NL voor de kinderen ivm verzekeringen en tijdelijke aard van de verhuizing. Maar danmoet je dus de ambtenaar in NL  overtuigen van het onderwijs in nieuwe situatie. 

 •  

 

 

 

Bronnen:  

Wij persoonlijk vinden de website van Joho erg onoverzichtelijk en hebben geen hebben geen positieve ervaringen met hen.